İşçi Sınıfı Sanatı

İşçi Sınıfı Sanatı

Komünizmin özgürlük dünyası için…

John Heartfield, Anti-Faşist Anti-Kapitalist Ajit-Prop Sanat

“Savaş ve cesetler, zenginlerin son umudu” Göring: Üçüncü Reich’ın Cellatı, 1934 tarihli bu fotomontajda Heartfield, Hermann Goering’in Üçüncü Reich’ın celladı olduğunu ortaya çıkardı. Goering, Yahudileri ve komünistleri hedef göstermek için tezgahlanan Reichstag yangın provokasyonuyla, Hitler’in iktidarı ele geçirmesinde önemli rol oynamıştı.   SSCB inşaa sürecinde 1916’da Helmut Herzfeld, savaşa ve Alman ulusalcılığına karşı bir protesto […]

Alice Lex-Nerlinger, Çalış! Çalış! Çalış!

Çalış Çalış Çalış (1928)   Çalış! Çalış! Çalış! (1928)   Eller Konuşur (1928)   Dikiş İşçisi (1928)   Yük Vagonunu İten Maden İşçisi (1929-1930) Zengin ve Yoksul (1930) Kar İçin (1931)     Alice Lex-Nerlinger (Almanya, 1893-1975)  İlk fotomontaj çalışmalarını çocuk kitapları için yaptı. Emperyalist kapitalizmin buhrana girdiği, Almanya’da da enflasyon ve işsizliğin patladığı, işçi […]

Brad Terhune, Güncel Olaylar: Sinek Kuşu ve İşçi Sınıfı

Güncel Olaylar: Sinek Kuşu ve İşçi Sınıfı   Brad Terhune (Amerika).  Kolaj sanatçısı. Bir kolaj başyapıtı. Sinek kuşu kanatlarını çok hızlı çarparak (saniyede 30-80 kez) havada asılı durmasıyla ünlüdür. Öndeki figür ise neoliberal kapitalizmin işçi sınıfına topyekun saldırısını başlatanlardan  Margaret Thachear/Ronald Reagan. Thachear Reagan’ın yüzüyle yapılmış.   Kaynak: https://bradterhune.com/section/15201-Collage.html    

Yuri Rozkov, Mayakovsky’nin “Kursk İşçilerine” Şiiri İçin FotoMontajlar

  Yuri Nikoloyeviç Rozkov, Mayakovkski’nin “Kursk İşçilerine” Şiiri İçin FotoMontaj Kitabı, 1924 Yuri Rozkov, kendi kendini yetiştirmiş bir avantgard fotomontaj sanatçısıdır. Mayakovski’nin “Kursk İşçileri” (1923) şiiri üzerine yaptığı fotomontaj dizisi, Mayakovski’nin şiirindeki kurucu emeğe övgü niteliği ile, aynı zamanda o dönem Kursk’ta bilimsel olarak yeni keşfedilen jeografik manyetik anomali üzerinden, kurucu bilim emeğine övgüyü bütünleştirir. […]