İşçi Sınıfı Sanatı

İşçi Sınıfı Sanatı

Komünizmin özgürlük dünyası için…

Marcello Pogolotti, Sanatta Devrimci Proleter Gelecekçilik

Kan Gölü, 1931

Patron ve Bekçi Köpekleri, 1931

Cennet ve Dünya, 1934

Küba Manzarası, 1933

Zaman Hesabı, 1934

Kapitalizm, 1934

Yukarıya Yürüyüş, 1934-35

Şafak, 1937

Sanayinin Kulubeleri, 1938

Sınıf Kavgası

 

Marcello Pogolotti (Küba, 1902-1988) 

Kübalı devrimci futurist ressam.

1920’lerde İtalya’da futurist ressam çevreleri içinde yer aldı. 1920’lerin sonlarına doğru kendisi sınıf mücadelesi ve sosyalizm fikirlerine yaklaşırken, İtalyan futurizmindeki makine ve endüstri yüceltimindeki sosyal içerik yoksunluğuna ve faşizme destek eğilimlerine karşı tutum almaya başladı. Zaten çok geçmeden bazı resimleri nedeniyle İtalyan Faşist yetkilileri tarafından soruşturmaya uğradı ve 1932’de İtalya’dan sınırdışı edildi. Paris’e giderek Louis Aragon’un öncülüğünü yaptığı Devrimci Sanatçılar Birliği’nde yer aldı. Komünist fikirleri benimsedi. Bu dönemde resim çalışmaları ve makineleri ve fabrikaları ele alışı gerçek bir tarihsel ve devrimci nitel sıçrama kaydetti. İtalya’da yaptığı gibi yine makine ve fabrikaları resmetmeye devam ediyordu, ama artık makineleri, üretici güçler, üretim ilişkileri ve sınıf mücadelesi ekseninde ele alıyor, emek süreçleri ve sınıf mücadelesi ile birleştiriyordu. Makinelerin kapitalist sömürü ve tahakkümcü kullanım biçimini derinlemesine eleştirip teşhir ederken, üretim ve emeği toplumsallaştırma potansiyeli ve devrimci sınıf mücadelesi ekseninden, İtalyan futuristlerdeki olduğundan bambaşka ve karşıt sosyalist gelecek tutkusuna işaret ediyordu. Böylece futurizmin makine konseptini ve görsel dinamizmi, süreklilik içinde devrimci kopuş ile, yeni ve bambaşka bir savaşım ve gelecek idealine taşıdı. Ancak 1939’da Küba’ya geri döndüğünde, ne yazık ki görme duyusunu artık resim yapamayacak kadar yitirmişti. Küba devrimini coşkuyla destekledi, geri kalan yaşamını yazarlık ve öğretmenlik yaparak geçirdi.

Pogolotti’nin, doğru dürüst sanayisi olmayan 1920’lerin Kübası’ndan çıkıp dünyanın en önemli futurist sanatçılarından biri olması kadar, İtalyan futurizmi içinde şekillenmesine karşın faşizme eğilim gösteren İtalyan futuristlerinden ayrışıp futurist resim teknik ve biçimlerini proleter devrimci bir bakış açısı ve içerikle yeniden yoğurması, devrimci sosyalist sınıfsal ve ideolojik-siyasal tutumu en net sanatçılardan biri olması önemlidir.

 

Kaynak:

https://www.artnexus.com/en/magazines/article-magazine-artnexus/5d6323e390cc21cf7c09f179/56/marcelo-pogolotti-and-italian-futurism

https://www.proquest.com/openview/0dd5185b52a1f94bebad176f31096542/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750

 


		

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *