İşçi Sınıfı Sanatı

İşçi Sınıfı Sanatı

Komünizmin özgürlük dünyası için…

Yuri Rozkov, Mayakovsky’nin “Kursk İşçilerine” Şiiri İçin FotoMontajlar

 

Yuri Nikoloyeviç Rozkov, Mayakovkski’nin “Kursk İşçilerine” Şiiri İçin FotoMontaj Kitabı, 1924

Yuri Rozkov, kendi kendini yetiştirmiş bir avantgard fotomontaj sanatçısıdır. Mayakovski’nin “Kursk İşçileri” (1923) şiiri üzerine yaptığı fotomontaj dizisi, Mayakovski’nin şiirindeki kurucu emeğe övgü niteliği ile, aynı zamanda o dönem Kursk’ta bilimsel olarak yeni keşfedilen jeografik manyetik anomali üzerinden, kurucu bilim emeğine övgüyü bütünleştirir. Rozkov’un bu fotomontaj dizisi, bir tür yeni avantgarde foto-şiir kitabıydı. Mayakovsky’nin şiirinin çeşitli bölümlerinin fotomontajla kurgu-görsel yorumlarını sunuyordu. Rozkov’un bu çalışması, hem NEP dönemindeki yeniden-inşa sürecinin bir politik-sanatsal propagandası örneğini oluşturuyor hem de Mayakovski ve avantgart sanatçılara yöneltilen “kitlelere yabancılaşma” eleştirisine karşı polemiksel bir yanıt vermeye çalışıyordu.

Kaynak:

Yuri Rozhkov’s photomontages for the Mayakovsky poem “To the Workers of Kursk” (1924)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *