İşçi Sınıfı Sanatı

İşçi Sınıfı Sanatı

Komünizmin özgürlük dünyası için…

ICE&SOT, Toplumsal ve Siyasal Sokak Sanatı

2014, Norveç

Özgür Bırakın, 2014, Norveç

Düşler Duvarı, 2014, Brooklyn

Polis Vahşetini Durdurun, 2015, İstanbul

Tüm Ötekilerde Kendinizi Görün, 2017, Hollanda

Küreselleşme, 2016, New York

Yeni Amerikan Bayrağı, 2018, New York

 

Düşleri İzlemek, 2019

İdamları Durdurun

Özgür (ters yazılmış-bn)

Doğanın Düşüncesi, 2017, Gürcistan

Toplumsal Hareket dizisinden, 2019

Umut Yanılsama Değildir, 2019, ABD/Meksika Sınırı

İsimsiz, 2018

İsimsiz, 2023

Gazze, 2024

 

Icy&Sot (Saman Oskouei ve Sasan Oskouei, İran, d1985 ve 1991)

Sokak sanatı çalışmalarına çocuk yaşlarda İran, Tebriz’de başladılar. Çalışmalarını bir süre yeraltında sürdürdükten sonra ABD’ye iltica ettiler, ama ABD emperyalizmi dahil bir bütün olarak kapitalizmi de eleştirmeyi ihmal etmediler. Toplumsal-eleştirel ve siyasal sokak sanatı çalışmalarında yaratıcılığı, yalınlık, esneklik ve bazan dramatizm bazan karakatür tonlamalarıyla birleştiriyorlar. Kapitalizm, sınırlar ve göçmenler/mülteciler, yoksulluk ve eşitsizlik, Filistin direnişi, İran halk kültürü, kadın özgürlüğü, çevre sorunları başlıca temalarını oluşturuyor. Kullandıkları tür, teknik ve malzemeler çok çeşitli: Duvar resmi, baskı resim, resim, stenciller, heykel, enstalasyon, tel sanatı, fotoğraf, video. Sokak sanatı anlayışlarında kullanılan araç ve tekniklerin ikincil bir öneme sahip olduğunu, toplumsal-siyasal mesajların hem düşünsel hem de duygusal olarak iletilmesine hizmet etmesini gerektiğini savunuyorlar.


Kaynak:

Home

https://www.lebowskipublishers.nl/blog/443/let-her-be-free-icy-sot.html

https://www.widewalls.ch/magazine/icy-and-sot-interview

ICY and SOT | Interview

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *