İşçi Sınıfı Sanatı

İşçi Sınıfı Sanatı

Komünizmin özgürlük dünyası için…

Marc Chagall: Motzart, Vivaldi, Stravinsky, Gogol, Aragon ve Bolşevik Devrim için resimler

 

Chagall’ın Gogol’un Ölü Canlar romanı için gravürleri /1923-1927):

Kapıcı Çiçikov’u içeri bırakmıyor

Gogol’un Ölü Canlar’ı için gravürlerden: Çiçikov ve Sebokoviç iş konuşuyor

Gogol’un Ölü Canlar’ı için gravürlerden: Firar etmiş serf ve polis müdürü

Gogol’un Ölü Canlar’ı için gravürlerden: Yelizateva Vorobey

Gogol’un Ölü Canlar’ı için gravürlerden: Valinin evinde balo

 

Devrim. 1937

Kurtuluş. 1937

Puşkin’in Çingeneler Şiiri ve Çaykovski’nin “Büyük Bir Sanatçının Anısına” başlıklı triosundan esinlenen Aleko Balesi için Chagall’ın yaptığı St. Petersburg tasvir ve resmi, 1942

Stravinsky’nin Ateşkuşu Balesi için perde önü resmi.1945

Stravinsky’nin Ateşkuşu Balesi için sahne tasarımı. 1945

Stravinsky’nin Ateşkuşu Balesi için kostüm tasarımı. 1945
Stravinsky’nin Ateşkuşu Balesi için kostüm tasarımı
Stravinsky’nin Ateşkuşu Balesi için kostüm tasarımı. 1945

 

 

Konser. 1957

Müziğin zaferi. 1967

Chagall’ın Motzart’ın Sihirli Flüt Operası için yaptığı arka plan resimleri, 1966

Chicago Case Kulesi önüne yerleştiren büyük mermer bloğun 4 cephesine, Vivaldi’nin “4 Mevsim” konçertosuna atfen yaptığı mozaikler. 1974

4 Mevsim mozaiklerinden ayrıntı…

 

Aragon’un şiirleri üzerine gravürler. 1976

Aragon’un şiirleri üzerine gravürler. 1976

 

Chagall. Ressam, duvar ressamı, seramik, heykel, gravür, mozaik, vitray, goblen sanatçısı, tiyatro sahnesi ve kostümü tasarımcısı. 20. yüzyılın modernist estetiğinin en kendine özgü ve naif sanatçılarından biri olarak kabul edilir. Resimleri bazen “görsel şiir” veya “rüya” olarak tanımlanır. Chagall’ın resim tarzının kökeninde, Rusya’nın yahudi azınlığının bulunduğu Vitebsk’te (bugün Belarus sınırları içinde), bazı yönleriyle Çingeleri çağrıştıran bir müzik, dans, festival geleneğine sahip yoksul bir Yahudi cemaatinden gelmesi vardır. Bu kültürde gençlerin yoğun alkollü biçimde damlarda keman çalıp dans etmesi, düğünlerin, dini bayramların günler süren ve kendinden geçmiş dans, müzik, ritüel ve festivallerle kutlanması olağandı. Chagall bu sosyal, ritüelistik, mitolojik, kültürel geleneklerden, halk masal ve sanatından aldıklarını Rusya ve Fransa avant-gardından, çocuklara resim öğretmenliği yaptığı dönemde naif çocuk resimlerinden, Van Gogh ve Gaugin’den esinlendikleriyle birleştirdi. Aslen de resimde gerçek ile rüyayı; resimle, masalı, edebiyatı, şiiri, müziği, dansı ve sirki birleştirdi.

Chagall’ın “rüya gibi çocuksu ve poetik resimleri” iyi bilinmekle birlikte, onun 1923-27 döneminde Gogol’un Ölü Canlar romanı için yaptığı 96 büyük gravür, 1937’de yaptığı Rusya’da Bolşevik Devrimi kendi tarzında kutlayan Devrim Üçlemesi, Stravinsky’nin Ateşkuşu Balesi için yaptığı sahne tasarımı ve 80’den fazle kostüm tasarımı (bunlar 20 yıl boyunca repartuarda kaldı ve bugün halen kullanılıyor), Aragon’un bir şiir kitabı için yaptığı gravürler pek bilinmez. 70’li yaşlarında Kudüs Hasannah Tıp Fakültesi Hastanesi için yaptığı vitray penceler, Paris Opera binası için yaptığı tavan freskleri (Andres Malraux Kültür Bakanı olduğu dönemde Chagall’dan bu freskleri yapmasını istemişti), Birleşmiş Milletler Genel Merkez Binası’na yaptığı “Anıt Barış Penceresi”, 80’li yaşlarda Chicago Chase Tower tabanına Vivaldi’nin Dört Mevsim Konçertosu için yaptığı “Dört Mevsim Mozaikleri” son önemli eserleri arasında kabul edilir.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *