İşçi Sınıfı Sanatı

İşçi Sınıfı Sanatı

Komünizmin özgürlük dünyası için…

Frank Dobson, Yeraltı Fabrikaları

Yeraltı Fabrikasında Yürüyen Merdiven, 1944

Frank Dobson (Britanya, 1886-1963). 

Emperyalist kapitalist savaş sırasında erkek işçiler cepheye gönderilince, metal, zırhlı araç, uçak, mühimmat fabrikalarında kadınlar işe alındı. Resim bombardımanlar nedeniyle yeraltına alınan silah sanayi fabrikalarına yürüyen merdivenle inen kadın işçileri tasvir ediyor. Bu resim aynı zamanda, günümüz açısından da, kıyıcı üretim ve emek süreçlerini görünmezleştiren, oradaki emek katliam ve yağmasını gözlerden gizleyen, üretim ve emek süreçlerini bir nevi “yeraltısı” haline getiren günümüz kapitalizmini de anlatıyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *