İşçi Sınıfı Sanatı

İşçi Sınıfı Sanatı

Komünizmin özgürlük dünyası için…

Ignaty Nivinsky, Devrimin Kızıl Şimşeği

Moskova Fabrikası

 

Kızıl Yıldırım, 1919

 

Ignaty Nivinsky, (Rusya/Sovyetler Birliği, 1881-1933)

Sovyet Devriminin Türkiye’de pek bilinmeyen iki tablosu. İlk tablo, Moskova Fabrikası, büyük kapitalist kentlerdeki büyük fabrikalarda uzlaşmaz sınıf karşıtlığı geriliminin had safhada yoğunlaştığını dışavurumcu biçimde gösteriyor, ikinci resim ise uzlaşmaz karşıt sınıfları birbirinden devrimin kızıl şimşeği (devrimci işçi sınıfının kolektif gücü) ayırıyor ve karşıdevrimci sınıf ve güçleri dağıtıyor.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *