İşçi Sınıfı Sanatı

İşçi Sınıfı Sanatı

Komünizmin özgürlük dünyası için…

Karl Wiener, İşçi Fırtınası

Kapitalizm, 1932

Yanan Şehir, Stalingrad. 1942

Grev, 1923

İşçi Fırtınası, 1924

İşçi Kadın, 1929

Vorstad IV, 1926

 

Karl Wiener (Avusturya, 1901-1949)

Gençliğinde anne ve babası gibi Avusturya Sosyal Demokrat İşçi Partisi üyesiydi. Bu parti devlet tarafından bastırılıp dağıtıldığında sanat öğretmenliği yaptı, 1945’te stüdyosu bombalandı, 1947’de siyasal görüşleri nedeniyle öğretmenlikten atıldı. Yaşamının son iki yılında yine sosyal-demokrat partinin yayın organlarında grafiker ve ressam olarak çalıştı. Emperyalist kapitalist savaşın yıkıcı etkileri, uğradığı ağır baskı ve saldırılar ve sosyal demokrat partide umut görmemesi nedeniyle, 1920’lerde sahip olduğu devrimci umut ve enerjiyi yitirdi, girdiği ağır depresyondan çıkamayarak 1949’da intihar etti.

Kaynak:

https://artvee.com/artist/karl-wiener/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *