İşçi Sınıfı Sanatı

İşçi Sınıfı Sanatı

Komünizmin özgürlük dünyası için…

Hugo Gellert, Resimlerle Marx’ın Kapital’i

 

 

İlkel Birikimin Sırrı bölümü

 

Kapitalist Birikimin Tarihsel Eğilimi bölümü

 

Artı-değerin Üretimi

 

İşgünü: Normal Bir İşgünü İçin Mücadele

 

Makine ve Büyük Çaplı Sanayi

 

Kapitalist Birikimin Yasası

 

Basit Yeniden Üretim

 

İlkel Birikimin Sırrı

 

Paranın Sermayeye Dönüşümü ve Emekgücünün Satışı

Kapitalist Birikimin Tarihsel Eğilimi

 

Hugo Gellert, (Komünist illustratör ve duvar ressamı. Macaristan-Amerika, 1892-1985). “Resimlerle Marx’ın Kapital’i” (1933)

Gellert, Amerika’da sınıf savaşımlarının sertleştiği büyük depresyonunun kızıl döneminin önde gelen komünist sanatçılarındandır. 1930’larda Amerikan Komünist Partisi’nin en militan üyeleri arasındaydı. 1927’de Amerika’nın ilk anti-faşist örgütlenmesinin liderliğini yaptı, bir protesto eyleminde eşiyle birlikte tutuklandı. 1932’de New York Sanat Müzesi onun militan eserlerinden rahatsız olup kaldırmaya kalkışınca, ülke çapında sanatçılar tüm eserlerini geri çekme tehdidiyle, Gellert’in eserlerinin sergilenmeye devam etmesini sağladılar. 1934’te Rockefeller Diego Rivera’nın eserini tahrip etmek isteyince, liderleri arasında Gellert’in de olduğu Sanatçıların Eylem Komitesi’nin radikal eylem ve protesto kampanyalarıyla karşı karşıya kaldı. Gellert’in, Amerikan Komünist Partisi’nin yayınlarından The Workers Monthly ve The Masses dergilerinin yanısıra, Sanatçılar Sendikasının Sanat Cephesi dergisinde de çok sayıda ilustrasyonu yayınladı. Gellert Sosyal Konut Kooperatifleri için de dev çaplı duvar resimleri yaptı, 2000’li yıllarda kooperatiflerin tümüyle özelleştirilmesi ve piyasa rantlarına tabi kılınarak satışa çıkarılmasından sonra Gellert’in duvar resimlerini tahrip etmesi, büyük çaplı protestolara neden oldu.

Hugo Gellert’in 62 Kapital resminin tamamı için bkz: https://whitney.org/collection/series/49780?page=1

Kaynak:

https://findingaids.library.nyu.edu/tamwag/tam_150/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *