İşçi Sınıfı Sanatı

İşçi Sınıfı Sanatı

Komünizmin özgürlük dünyası için…

Jules Perahim, Grev

Grev, 1934/1963

 

Romanya, 1947

 

Bildiri

 

Jules Perahim, (Komünist grafik sanatçısı. Romanya, 1914-2008)

Gençliğinde Romanya'da yaygın olan avant-garde, dadaist ve sürrealist çevreler içinde olsa da radikal sol çevrelerle de ilişki kurdu. 1936'da Bükreş'te monarşizm karşıtı bir resim sergileyerek "kötü" bir üne kavuştu. 1938'de Alman komünist ve antifaşist sanatçı John Heartfield ile tanıştı ve bu onun komünist partiye katılmasında bir köşe taşı oldu.
1940 yılında Romanya'daki sağcı monarşist hükümet, iktidarı faşist Demir Muhafızlarla paylaşan (Antonescu'nun bir yıl sonra onu defettiği) daha da sağcı politikacı Ion Antonescu'ya iktidardan feragat etti. Antonescu hükümeti Mihver ile ittifak kurdu ve soykırıma da katıldı.Yahudi bir komünist olan Perahim, Sovyetler Birliği'ne kaçtı. Sürgünde Romanya Komünist Partisi liderliğine katıldı ve kültür ve eğitim komiseri olarak atandı. 1944'te Antonescu'nun devrilmesinden sonra Sovyet Kızıl Ordusuyla birlikte Romanya'ya döndü. Etkili bir parti sanatçısı, grafik tasarım profesörü ve sosyalist gerçekçiliğin güçlü bir savunucusu oldu. 1956'ya gelindiğinde Sovyetlerde anti-Stalinist değişim ve Romanya Komünist Partisindeki çalkantılarla siyasal konum ve etkisini kaybetti, dekor tasarımcısı ve illüstratör olarak çalışmaya devam etti. Daha sonra Fransız vatandaşlığına geçerek sürrealizme geri döndü. 


Kaynak:
Jules Perahim

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *