İşçi Sınıfı Sanatı

İşçi Sınıfı Sanatı

Komünizmin özgürlük dünyası için…

Jean-Pierre Moynet, 1848 Devriminde Burjuvazi ve İşçiler

“Dur bakalım burjuva… İki devrime sadece kendi çıkarınız için el koydunuz… 1848 yılında hepimiz kazanmak için yeniden işe başladık. SİZ ve BİZ… Siz buna aşırı talepkarlık diyorsunuz, dürüst olmak gerekirse BU DOĞRU.”

Jean-Pierre Moynet (Fransa, 1819-1876). “Burjuvazi ve İşçiler” (1848)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *