İşçi Sınıfı Sanatı

İşçi Sınıfı Sanatı

Komünizmin özgürlük dünyası için…

Japonya’da proleter sanat: Ateş Eden Afişler

İşçiler ve Köylüler Sanat Sergisi, Proleter Sanatçılar Birliği, 1927

Dinle! Tüm Ülkelerin İşçileri… 1931

Tohoku Bölgesinde Açlık Var (Tokyo Bölgesi Proleter Örgütler Federasyonu, 1931)

2. Proleter Sanat Büyük Sergisi (Japon Proleter Sanatçılar Federasyonu, 1929)

Proleter Sanat Enstitüsü, 1930

1928

1933

 

Komünist “Seki” dergisinin kapak tasarımı, 1929

Komünist “Seki” dergisinin kapak tasarımları, 1930

Japon emperyalizmi 1931’de Mançurya’yı işgal edip içte de baskı ve yasakları şiddetlendirdi. Emperyalist işgal ve savaşa, sendikal ve siyasal baskı ve yasaklara karşı el yapımı afişler. 1931.

 

Hiromu Hara, 1 Mayıs afişi, 1928-29

1920’lerin ikinci yarısında ve 1930’lu yıllarda bir yandan emperyalist kapitalizmin buhranı diğer yandan Sovyet sosyalizminin etkisi Japonyayı da sarmıştı. 1925-35 dönemi, Japonya’da başta dev ağır sanayi olmak üzere, giderek militanlaşan bir proletaryanın tarih sahnesine çıktığı ve dengeleri sarstığı bir dönemdir. Japonya’da da uzlaşmaz sınıf karşıtlığı ve çatışmalarının derinleşmesi, sosyal demokrat, sosyalist ve komünist parti ve sendikaların oluşumu, Japonya’da militanlaşan sınıfsal ve siyasal mücadelelerin ayrılmaz bileşeni olan Japon tarzı bir proleter grafik ajit-prop biçimini de ortaya çıkardı ve yaygınlaştırdı. Önemli bölümü el yapımı olan bu afişler, Sovyet sosyalist gerçekçiliği tarzı anıtsallığı naif biçimde yeniden üretme çabasını Batı’da ancak 50 yıl sonra gelişecek bir tür grafiti tarzıyla birleştirerek, kendi özgün haykıran, hareketli, ateş fışkıran, militan sokak ajit-prop sanatını yaratmıştır. Bu gibi yüzlerce ve yüzlerce afiş, bu 10 yıllık dönemde sınıf hareketi ve çatışmalarının güç ve etkisinin en açık göstergelerinden biridir. Diğer taraftan afişlerde tek bir kadın işçinin görünmemesi, dönemin Japon sanayi ve işçi ve sol hareketinde ağır ataerkil baskınlığın ve kültürün bir göstergesidir.

Japonya’da 1925-35 döneminden 200 sol afiş ve yorumların olduğu bir arşiv ve kaynak:

https://visualizingcultures.mit.edu/protest_interwar_japan/pij1_essay01.html

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *