İşçi Sınıfı Sanatı

İşçi Sınıfı Sanatı

Komünizmin özgürlük dünyası için…

Tassos, Yunanistan’daki özgürlük savaşımlarının evrensel sanatçısı

“17 Kasım 1973”. (Atina Politeknik Üniversitesi Katliam ve Direnişi)

(Atina Politeknik Üniversitesi öğrencilerinin Albaylar Cuntasına karşı “Ekmek, Eğitim, Özgürlük” sloganıyla başlattıkları üniversite işgali ve direniş barikatları, askeri diktatörlüğe karşı mücadelenin doruk noktalarından biridir. Cunta silahsız öğrencilerinin direnişine tanklarla ezdi, 24 eylemci genci katletti. Ancak bu vahşet, Cunta’ya karşı halk direnişini daha bir alevlendirdi ve Cuntanın tarihin çöplüğüne gönderilmesini hızlandırdı.)

“Asfaltın Çocukları” (Atina Politeknik Üniversitesi Direnişi)

“Electra Apastolou’nun Şehitliği ve Ölümü”, 1967

(Electra Apastolou, Yunanistan Komünist Partisi Merkez Komitesi Üyesi ve Faşist Cuntalara ve Nazi işgaline karşı komünist partizan savaşçısı. Bir çok kez tutuklandı, ağır işkenceler gördü, ancak kaçmayı başararak savaşımına devam etti. Nazi işgali sırasında silahlı partizan direnişine ve Atina’da anti-faşist halk gösterilerinin örgütlenmesine önderlik etti. 1944’de işbirlikçi jandarmanın özel güvenlik birimleri tarafından yakalanarak idam edildi.)

“Yarın Günlük Güneşlik Olacak” (1973)

“Balıkçılar” (1959)

“Atina Halkının 4 Aralık 1944’te öldürülen EAM Direniş Savaşçıları için Cenaze Yürüyüşü” (1945)

(EAM, Yunanistan’daki Nazi işgaline karşı Komünist Parti önderliğindeki ulusal direniş cephesidir. Avrupa’daki Nazi işgallerine karşı en güçlü direniş hareketlerinden biri olarak bilinir. Resim, 4 Aralık 1944’te Nazi ve işbirlikçi rejim güçleri tarafından katledilen çok sayıda anti-faşist partizan savaşçısı için Atina’da yapılan dev cenaze gösterisini tasvir ediyor.)

Öfke (1963)

“Açlık” (1942)

(Yunanistan’da Nazi işgali ve yağması, tüm temel gıda rezervlerine el koymaları, halkın partizan savaşına verdiği desteği cezalandırmak için ürünlerinin yakılması, altyapının tahribi, temel gıda fiyatlarının uçtuğu karaborsa mekanizması, 1941-42 döneminde büyük bir açlık dalgasına yol açtı. En az 200 bin emekçi açlıktan öldü, yüzbinlerce çocuk yetersiz beslenme nedeniyle sakat kaldı.)

“Limanda” (1939)

 

Tassos (Anastasios Alevizos) (Antifaşist ve Komünist gravür ve grafik sanatçısı. Yunanistan, 1914-1985)

1930’da Yunanistan Komünist Partisi Gençlik Örgütüne katıldı. Nazi işgaline karşı Komünist Partisinin önderliğindeki Ulusal Özgürlük Cephesinin Sanatçılar Cephesinin kucularından oldu. Yunanistan’ın kurtuluşundan sonra postahanede çalışırken, antik Yunan sanatıyla toplumsal ve sosyalist gerçekçiliğin bazı öğelerini birleştiren, hem tarihsel bir anıtsallığı hem de duygu yüklü bir işçiliği bütünleştiren yeni bir baskı ve gravür işlemeciliği yöntemi geliştirdi. Albaylar Cuntası sırasında sürgündeyken sanatsal ajitasyon-propaganda ürünleri üretmeyi sürdürdü. Onun eserleri Yunanistan işçi ve yoksul köylülerinin, emekçi kadınlarının çetin emek ve yaşam süreçlerinin sayısız enstantenesinin yanısıra, 1930’lardan 1970’lere kadar Yunanistan sınıf ve halk özgürlük savaşımlarının tarihsel ve evrenselleşmiş bileşenidir.

 

Tassos resim galerisi: https://www.nationalgallery.gr/en/artist/tassos-alevizos-anastasios/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *