İşçi Sınıfı Sanatı

İşçi Sınıfı Sanatı

Komünizmin özgürlük dünyası için…

Sandor Bortynik, Kızıl Fabrika/Kızıl Lokomotif

 

 

Göstericiler, 1918

(Devrime Yürüyüş) 1918-19

Kızıl Lokomotif, 1918

Kızıl Fabrika, 1919

Kızıl Fabrika, 1919/1974

Mavi Kızıl Kompozisyon, 1919

Evlerin Arasında Güneş, 1920

Ateş, 1920

İsimsiz, 1921

 

 

Sokak Lambası Yakıcı, 1921

İşçi ve Makine, 1921/1975

Çeşmedeki Kadın, 1920’ler

Kayık Süren İki Adam, 1920’ler

Ülkeyi Kapitalistler İçin Değil Halk İçin Yeniden İnşa Ediyoruz, 1947

 

Tren İstasyonda, 1960

Paris’te Alevler, 1968

 

Sandor Bortynik (Romanya/Macaristan, 1893-1976)

Fransız kübizmi ile Alman ekspresyonizmini, konstrüktivizmi birleştirdiği ve buna mimariyi de eklediği özgün avant-garde resmin Macaristan’da öncülerinden oldu.  Macaristan’da komünist hareketin ve devrimci sanat hareketinin militan bileşeni olarak kısa süren Macar Sovyet devriminde de aktif olarak yer aldı. Kızıl Fabrika ve Kızıl Lokomotif yapıtları Macar devrimindeki “sol komünist” kanadın simgeleri oldu. Macaristan’da karşı devrimden sonra Avusturya ve Almanya’da sürgüne gitti, Berlin’de Der Sturm devrimci sanat dergisi çevresine katıldı, eserlerini sergiledi. 1925’te Macaristan’a dönebildi, afiş ve kitap kapağı tasarımcılığı yaptı, grafik romanlar çıkardı. 1930’ların ortalarında yeniden sosyalist sanat çevreleri ve faaliyetlerinin kurulmasında yer aldı, antifaşist çalışmalar yaptı. Macaristan’ın Nazi işgalinden kurtulması ve sosyalizmin kuruluş sürecinde, yeniden coşkuyla Macar devrimi sırasındaki komünist avantgarde tarzına döndü, ancak bunları önceki dönemdeki “sol komünist” eğilimlerden arındırmaya çalışarak, aynı temaları yeniden üretti.

 

Kaynak:

Artworks

https://www.academia.edu/37285748/Activating_Visual_Energy_The_MA_Circle_and_the_Art_of_Sandor_Bortnyik

https://etda.libraries.psu.edu/files/final_submissions/1918

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *